O Firmie
Listopad 1994 - spotkanie pracowników oddziału powierzchni NSW S.A. - KWK Jaworzno w sprawie restrukturyzacji oddziałów powierzchniowych. Powołanie grupy inicjatywnej w celu negocjacji z Dyrekcją NSW S.A. - KWK Jaworzno warunków powstania spółki.

Styczeń - 1995 - zlecenie opracowania biznes planu i analizy ekonomicznej.

Marzec 1995 - oddelegowanie przedstawicieli załogi Mariana Kadlcik i Stanisława Janik na szkolenie liderów małych i średnich przedsiębiorstw.

Czerwiec  1995 - przekazania biznes planu i analizy ekonomicznej przyszłej spółki.

Lipiec 1995 - spotkanie udziałowców spółki:
  • pracownicy - 60% udziałów
  • NSW S.A. - Tychy - 40% udziałów
Wrzesień 1995 - podpisania aktu notarialnego spółki i powołanie Zarządu przyszłej spółki w osobach:
  • Marian Kadlcik - Prezes Zarządu
  • Stanisław Janik - V-ce Prezes Zarządu
02 Października 1995 - rozpoczęcie działalności Spółki

20 Października 1995 - powołanie pierwszej Rady Nadzorczej 1996 - 1998 - usługi dla górnictwa 95%

Sierpień 1998 - przeniesienie siedziby spółki do obiektów przy ul. Krakowskiej 8 (dzierżawa)

1998 - 2000 - rozwój usług spółki, rozszerzenie o branżę budowlaną oraz stolarstwo.

Luty 1999 - Zarząd jednoosobowy w osobie:
  • Prezesa - Mariana Kadlcik
Grudzień 1999 NSW S.A. Tychy odsprzedaje 40% udziałów pozostałym współnikom

20 Grudzień 1999 - 100% udziałów w posiadaniu pracowników naszej Spółki

2000 - 2002 - w dalszym ciągu rozwój branży stolarskiej i budowlanej - kompleksowe usługi od projektu po wykonastwo

Luty 2002 - wykup budynków oraz działki, która dotychczas była dzierżawiona

2002 - 2003 - wykonanie projektów dotyczących remontów budynków, oraz budowy kotłowni i rozdzielni - zasilanie własne w energię cieplną oraz elektryczną.

2002 - 2005 - rozwój usług spoza górnictwa (branża budowlana oraz stolarstwo).

Marzec 2006 - zmiana głownego kontrachenta powstaje PKW S.A.
przejęcie usług ZG Janina - branża górnicza

Wrzesień 2008 - ograniczenie usług o 50% - przegranie przetargu o kompleksową obsługę łaźni oraz roboty związane z usługami gospodarczymi (sprzątanie pomieszczeń biurowych).

Lipiec 2009 - wygranie przetargu na kompleksową obsługę placów materiałowych PKW S.A. - ZG Sobieski i ZG Janina.

Październik 2009 - Wrzesień 2010 - realizacja robót remontowych budynków produkcyjnych i administracyjnych. Zakup w leasingu nowego taboru samochodowego oraz wózków widłowych i ładowarski "AVANT".

02 październik 2010 - 15 LAT Spółki !!!!!!!Strona główna